Formularz zwrotu biletów

W celu dokonania zwrotu biletów niezbędne będzie podanie numeru transakcji w systemie biletowym Zamku Królewskiego na Wawelu oraz adresu email na jaki wysłane zostały bilety. Wypełniony formularz zostanie przesłany do sprzedawcy usługi gdzie nastąpi weryfikacja danych oraz decyzja odnośnie możliwości dokonania zwrotu.

Podaj numer transakcji w systemie sprzedaży biletów:

Numer znajduje się w wysłanym mailu lub w stopce biletu, składa się z 13 cyfr i rozpoczyna się od cyfry 1

Podaj adres email, na jaki wysyłane były bilety:

Podaj, które bilety chcesz zwrócić oraz powód zwrotu:

Prześlij zgłoszenie